foto PF2015

Historie

Fotoklub Otrokovické Besedy byl založen v roce 1949 jako kroužek vznikajícího Závodního klubu SVIT Otrokovice.
Za uplynulých bezmála 60 let existence členové vykonali kus poctivé práce. Zásluhu na tom mají především předsedové,
z nichž každý přinesl do života klubu nové myšlenky, nový směr práce a nový elán. Byli to P.Svoboda, J.Neuwirt, F.Kubíček, J.Kouřil, J.Doubrava, Jaroslav Pospíšil, Jaroslav Hlavinka a Václav Waltr, který vede fotoklub dodnes.
Obětavou prácí vykonali a dík zaslouží především členové, kteří stáli u začátků a ochotně předávali zkušenosti mladším, byli to Mudr.Sumec, Miroslav a Ladislav Minaříkovi, J.Lačňák, Zdeněk Stuš, Vilém Bartulík a Antonín Špetla, který byl více než dvacet let hospodářem.

Dá se spočítat , že fotokroužkem ( fotoklubem ) prošlo více než 270 fotoamatérů. V současnosti čítá fotoklub přes 30 členů.

Několik fotografií z historie: