foto PF2015

Historie

Fotoklub Otrokovické Besedy byl založen v roce 1949 jako kroužek vznikajícího Závodního klubu SVIT Otrokovice.
Za uplynulých bezmála 60 let existence členové vykonali kus poctivé práce. Zásluhu na tom mají především předsedové,
z nichž každý přinesl do života klubu nové myšlenky, nový směr práce a nový elán. Byli to P.Svoboda, J.Neuwirt, F.Kubíček, J.Kouřil, J.Doubrava, Jaroslav Pospíšil, Jaroslav Hlavinka, Václav Waltr, Michal Maděra a Petr Bořuta, který vede fotoklub dodnes.
Obětavou prácí vykonali a dík zaslouží především členové, kteří stáli u začátků a ochotně předávali zkušenosti mladším, byli to Mudr.Sumec, Miroslav a Ladislav Minaříkovi, J.Lačňák, Zdeněk Stuš, Vilém Bartulík a Antonín Špetla, který byl více než dvacet let hospodářem.

Dá se spočítat , že fotokroužkem (fotoklubem) prošlo více než 300 fotoamatérů. V současnosti čítá fotoklub přes 30 členů.

V rámci toho, že klub se podílí na provozu Městské galerie Otrokovice (MGO), dochází každoročně k uspořádání kolem 4 výstav. Největší zásluhu na volbě vystavujících autorů má místopředseda fotoklubu Svatopluk Klhůfek. Každý rok fotoklub prezentuje v prostorách MGO i vybraného autora z vlastních řad a nejen autory pozvané. Kromě této příležitosti se vždy na jaro uskutečňuje ve vestibulu otrokovické Besedy Fotosalon, který tradičně pořádá fotoklub ve spolupráci s některým ze spřátelených fotoklubů.

Desetiletou historii má pak další akce, kterou přátelé fotoklubu znají pod pojmem Kamínka respektive současné Kopánky. Toto úspěšné podzimní fotografické setkání pojmenované podle rekreačního areálu, kde se odehrává, si získalo na popularitě nejen přátelskou pohodou ale i možností se v oboru fotografie vzdělávat díky přizvaným lektorům z řad zkušenějších fotografů a případně distributorů fotografické a ateliérové techniky.

Několik fotografií z historie: