Vyhlášení 51. ročníku mapového okruhu Vysočina v Otrokovicích

Dne 12.9.2009 proběhlo na otrokovické Besedě slavnostní Vyhlášení 51. ročníku soutěže Mapového okruhu Vysočina 2008/2009. Jedná se o celoroční fotografickou soutěž 17ti fotoklubů z celé republiky, jejíž letošním organizátorem byl Fotoklub Beseda Otrokovice. Zajistit kvalitní program, podporu a také potřebné finance, nebyl lehký úkol. Velmi dobrá byla spolupráce s Městem Otrokovice a paní starostkou Radkou Matuszkovou, která nad celou akcí převzala záštitu. Nelze zapomenout i na podporu Zlínského kraje, který reprezentoval Mgr. Pavel Macura.
V poslední řadě nelze opomenout sponzory celé akce, jejíž zástupci se i zapojili do slavnostního předávání cen.
V celodenní akci se zajímavým programem nechybělo ani fotografování. Exkurze v hřebčíně v Napajedlích, jistě i díky vstřícnosti ředitelky hřebčína a krásného počasí, byla pro všechny velkým zážitkem. V rámci návštěvy hřebčína si mohli účastníci vyfotografovat vše a jejich nově pořízené fotografie se účastnily on-line soutěže. Večer od 19. hod. začal hlavní program, a to slavnostní vyhlášení celoroční soutěže. Jak sám název článku napovídá, fotoklub v soutěži Mapového okruhu nezklamal, umístil se na krásném celkovém 6. místě. Pro členy fotoklubu Beseda je to příjemné zakončení právě uběhlého ročníku. Nejlepším autorem z otrokovického fotoklubu se stal Miroslav Kasáček, který se svoji fotografií „Struktura“ umístil v celkovém pořadí fotografií na 17. místě (z 255 zúčastněných). I ostatní členové se svými fotografiemi díky takzvanému „vyrovnanému výkonu“ nezaostávali v konkurenci, a tím pomohli výslednému umístěním fotoklubu. Nejlepším fotoklubem se stal Fotoklub Havlíčkův Brod, druhým Brumov-Bylnice a třetím Horácký fotoklub Jihlava. Nejlepší autorskou fotografií se stala krajinná fotografie „Průvod“ od Ctibora Košťála. Nejúspěšnějším autorem se stal Karel Jíra. Na závěr byla připravena perlička, a to cestovatelské vyprávění známého místního umělce a cestovatele Jiřího Holuba na téma „Hezky pěšky do Prahy“. Po celou dobu byla v prostorách Besedy instalována výstava nejlepších autorských fotografií a nejlepších fotografií z jednotlivých fotoklubů. Velký dík patří, jak všem zúčastněným, tak i organizátorům – členům otrokovického fotoklubu. Dle ohlasů se akce velmi vydařila a všichni se těší na příští 52. ročník, jehož organizátorem se stal Fotoklub Znojmo.

 

Ing. Bohumil Ferda

Fotografie: