3. Fotosalon – Setkání

Dne 19. března 2010 proběhla vernisáž každoroční výstavy v pořadí III. Otrokovického fotosalonu na Besedě. Tento rok bylo podtitulem výstavy doslova řečeno vše –„Setkání“. K výstavě uměleckých fotografií Fotoklubu Beseda Otrokovice se na pozvání připojil Fotoklub Litovel, Fotoklub Okamžiky Zlín a Fotoklub Reflex Zlín. Vernisáž byla zahájena úvodním slovem předsedy místního fotoklubu Beseda Otrokovice Michaelem Maděrou. Ten všechny přítomné návštěvníky i zástupce ostatních fotoklubů přivítal, pohovořil o výstavě a představil zástupkyni Města Otrokovice místostarostku Libuši Škrabolovou. Nezapomněl vyzdvihnout spolupráci s Městem Otrokovice a upozornil i na významnou finanční pomoc, která byla využita na adjustáž fotografií. Poté si vzala slovo místostarostka, která s nadšením přivítala všechny přítomné. Hovořila o významu kulturních akcí jako byla tato, o kráse umění např. fotografií a také s potěšením vyzdvyhla dobrou spolupráci s místním fotoklubem, jenž se zapojuje i do ostatních projektů nevyjímaje ani Město Otrokovice. Byla ráda, že spolupracujeme i s jinými fotokluby. Představitelé ostatních výše jmenovaných fotoklubů také krátkým slovem představili svoje sdružení, činnost a vystavovanou uměleckou tvorbu.
Byly zde vystaveny i dva velkoformátové fotografické tisky.
Nesmíme zapomenout i na krásné zpříjemnění celé vernisáže hudbou, kdy na klavír hrál Jiří Kasáček ze Starého Města.

Fotoklub A4-Fotosalon.indd

 

Fotografie z vernisáže: