Exkurze v EURA print

Ve čtvrtek 12.1. se členové fotoklubu v odpoledních hodinách sešli v místě společnosti Euraprint ve Zlíně. Všichni byly vřele uvítáni panem Martincem a seznámeni s celým kolektivem jeho spolupracovníků nevyjímaje pohledných kolegyň. Posléze se především pan Hradil ujal slova a vyprávěl poutavě o technologii kalibrace barev na monitorech. Toto povídání doplnil několika názornými ukázkami toho jak dovedou zákazníci doma úpravou zkazit fotku aniž by to tušili a tiskař poté s těžkou hlavou vrací zákazníkovi zdrojové soubory k přepracování s doporučením opravit nastavení v editoru popřípadě nakalibrovat monitor. Také jsme byly seznámeni s tím jak se monitory kalibrují a ukázal nám spolu s tiskařem několik různých tisků fotek na různých typech papíru. Celé povídání a naše štiplavé otázky pak uzavřeli společně drobným pohoštěním a slovy, že jsou plně ochotni vyhovět veškerým našim potřebám.