Prekop / Stanko / Doublemix, výstava ve zlínské Photogether gallery

Prekop / Stanko / Doublemix, Photogether gallery

Rudo Prekop a Vasil Stanko ve zlínské Photogether gallery vystavují své práce pod názvem Doublemix ve dnech 25.2.-25.3.2016.
Zlín opravdu není jen místem odkud musí všichni utíkat. Touto parafrází na jednu kratičkou větu o důvodech vzniku studentské galerie v protileteckém krytu pod místní poliklinikou bych rád uvedl z mého vlastního pohledu jednu z nejzásadnějších událostí posledních měsíců v tomto městě.
Slovenská nová vlna je umělecký fenomén vzniklý v 70 – 80. letech na pražské FAMU. Skupinka šesti původem slovenských studentů svým vyhraněným stylem a vzájemnými pouty zaujala a upřímně dovede zaujmout dodnes. A my máme tu čest setkat se se dvěma z nich právě na této výstavě. A budu téměř dokonale citovat, když použiji slova Rudo Prekopa na vernisáži této výstavy, že ještě nikdy nebyli ve Zlíně a nevystavovali zde svoji tvorbu.
Tito dva slovenští umělci se na výstavě Double mix představili v novém světle a v nových nutno říci divácky velmi příjemných souvislostech. Rudo Prekop a Vasil Stanko jsou v neustálém přátelském kontaktu již od vysokoškolských let a tato výstava je zdá se logickým vyústěním těchto vztahů. Double mix je naprosto exkluzivním výběrem fotografií od obou autorů, kteří jsou sami sobě také kurátory. Ve zlínské galerii se tak objevil průřez prací z osmdesátých a devadesátých let až po dnešní tvorbu. Fotografie nejsou rozděleny tematicky, ale jsou namixovány v tvůrčích liniích konfrontujících oba autory mezi sebou. S využitím netypického půdorysu této galerie se vytvořil výstavní prostor, kde se fotografie obou tvůrců navzájem a časově prolínají přestože zůstávají charakteristické, svébytné, odlišitelné a přitom tušenou energií propojené.

k přepracovanému textu Karolíny
Juřicové doplnil poznámky Karel Ševčík