Tono Stano – Kompilace

Tono Stano – Kompilace v Nové galerii

Jedna z  nejznámějších osobností české a slovenské fotografie Tono Stano vystavil soubor s názvem Kompilace v Nové galerii v Praze. Výstava trvá od 10.11. – 9.12.2016 za dobrovolné vstupné. Vystavený soubor fotografií doplňují autorovy čerstvé experimenty s malbou a objekty.

Tono Stano v sobě ani touto svou první samostatnou výstavou nezapřel svůj původ (jedna z osobností tzv. Slovenské nové vlny), neutuchající hravost a vůli experimentovat. Text k výstavě nese pouze jeho citát z roku 1984, kde popisuje pro svou tvorbu typický optimismus a humor, který mu je poskytován až vnucován tehdejší společností. Koketerie s humorem je Stanovi skutečně vlastní a nám představený výběr nejslavnějších fotografií z let 2000 – 2016 ale i děl úplně čerstvých kombinujících objekty, fotografii a malbu to jen stvrzuje.  Autorovo vytváření nových realit, díky nimž jsme uvedeni do světa, který nás nutí k úvahám o ženě, o kráse, o uměleckém díle a životě jako takovém, koncentrovalo v členitém prostoru Nové galerie energii, která se divákovi doslova vpíjí pod kůži a pohrává si s myslí ještě dlouho poté co shlédne tuto expozici.

text Ondřeje Krynka pro Designmag
využil a doplnil Karel Ševčík