Ve snu – Silecia v Jizbě Luhačovice

Ve snu – Silecia v  Jizbě Luhačovice

Luhačovice, Jizba, hostí od 25.3. fotografie autorky, která používá pseudonym Silecia. Stísněný prostor této vinárny a kavárny ozdobily dvě série fotografií. První soubor byly figurální barevné snímky. Ten druhý pak autorka sestavila z černobílých portrétů.  Jak sama autorka uvedla, pojítkem všech těchto snímků jsou sny, které se jí zdají a  které se snaží následně projektovat aspoň pocitově do své fotografické tvorby.  Pro soubor barevných snímků bylo typickým jevem záměrné vynechávání obličeje ořezem nebo zakomponováním postavy tak, že je obličej zakryt, nebo je celá postava vůči fotografce zády.
Černobílé fotografie jsou tvořeny technikou dvojexpozice, čímž tyto portréty získávají zastření a snovost.  Všechny výše zmíněné prvky ať už zvolený výstavní prostor, nebo obsahová stránka fotografií, podtrhují celkový dojem tiché zpovědi, nekonkrétnosti až surrealismu, stísněnosti, obav a dalších osobních emocí.  Uklidňující čtvercový formát snímků vznikajících díky českému Flexaretu, však dává naději, že se ze sna vzbudíme a vše bude tak jak má být.