Antonín Tesař – Fotografické dílo, pozvánka do MGO 14.5.2018

Motto: „… fotografové budoucnosti … přímo podetnou kořeny všeho umění malířského, zvláště podaří-li se jim jednou fotografovat barevně…“ (Otakar Hostinský, Fotografie a malířství, 1905)

Antonín Tesař (*1963) je v oblasti fotografie autodidaktem a solitérem využívajícím výhradně analogového aparátu. Je autorem, jehož fotografie stejnou měrou vyvolávají obdiv i zhnusení. Tesař využívá ke své tvorbě negativní formát 9×12 a pro celkový dojem ručně koloruje své fotografie. Vše co zachycuje v obrazovém poli, je do detailu připravené před i za objektivem fotoaparátu. Jeho tvorba navazuje na široký proud inscenované fotografie, jejíž počátky můžeme v domácím umění najít už ve dvacátých letech v tvorbě Františka Drtikola (1883-1961) a který se naplno rozvinul s nástupem postmoderny začátkem osmdesátých let minulého století. Ve své tvorbě se Tesař věnuje především portrétu a aktu, okrajově i zátiší. Často pracuje s odkazy na náboženská a antická témata. Jeho fotografie zachycují motivy ukřižování, zpochybňují neposkvrněné početí, hledají současné analogie pro utrpení jednotlivých světců a světic.

Dekadentní umění v souvislosti s Tesařovým dílem je tvůrčí metoda pracující s neklidnými a zasutými prvky lidské mysli. Odtud také autor čerpá své představy o podobách lásky, šílenství, smrti i bolesti naturalisticky zobrazených a doplněných symbolickými významy. Ve své výsledné formě jsou Tesařovy fotografie velmi silně ovlivněné dekorativním ornamentalismem. Jeho tvorba je velmi vrstevnatá a významově nabitá, pracuje s motivy spojovanými s pornografii, s fetišem, s tématem slasti, ale i závislosti. Tesařův pohled je kritický, cynický, ale také hravý. Na první pohled lákavé a bujné scény záměrně využívají prvoplánové, jednoduché estetiky popkultury. Tu autor často v zápětí přebíjí nečekaným absurdním detailem, šokujícím spojením, čímž uvádí překvapeného diváka do dalších rovin svého i diváckého podvědomí. Tím nezastírá další inspirativní zdroj, jímž je mu surrealismus. To vše doprovází psychedelická barevnost, ruční kolorací zdůrazněné detaily, exotické pomůcky a rekvizity zahrnující škálu prvků od uvadajících květin přes vypreparovaná zvířata až po hovězí maso, vnitřnosti a indiferentní sliz v barvě krve a spermatu.

Zdroj informací: text Štěpánky Bieleszové
Museum of Art Olomouc

Tímto vás všechny zveme do Městské galerie Otrokovice ke shlédnutí výběru z tvorby Antonína Tesaře.
Vernisáž proběhne ve standardním čase v 18 hodin  dne 14.5.2018. Těšíme se na vás.

 

fotografie z příprav