Dům kultury Kroměříž hostí výstavu Františka Vrby a Vladimíra Hudečka „Mimoobrazy“ od 3.6.-27.6.

Foyer kulturního domu v Kroměříži od 3.6.-27.6. vystavilo díla dvojice autorů a kamarádů: František Vrba a Vladimír Hudeček – Mimoobrazy.

Oba dva se zaměřují ve svém životě na fotografii i na poezii. A to je průvodním jevem i této výstavy. Počet fotografií je sice skromnější, ale o to silnější výběr. Formát fotografií poněkud nesourodý a volně zasazený do rámů vždy společně s doplňující básní. Není třeba popisovat co fotografie obsahují, to si najde divák sám v sobě. Textový doprovod silně obohacuje obrazovou formu. Pohybujeme se tak v efemérním světě myšlenek a událostí. Někde na pomezí konkrétního osudu a abstraktního vnímání běhu života. Zahleděni do spadaného listí a čtoucí text přiznáváme, že život není přespříliš tragický ačkoliv jsme v určitých momentech schopni klečet skrčení na gauči v jistém utrpení. Život má své bolesti přesně tam, kde jsme je nechtěli, ale ony přišly.
Prchavost okamžiku je jako kouř z dýmky. Vyfoukneme oblak, který se záhy rozředí s kilogramy čerstvého okolního vzduchu. A takto nějak lehce narušuje náš klid i představená tvorba. Ale nelze odcházet deprimován. Za vším tím těžkým prožitkem je jednoduše jakási jemnost, takové to pohlazení že život je fajn.