2. Otrokovický fotosalon – Výstava z historie a současnosti

Dne 6.2.2009 v 18. hod. proběhla ohlášená vernisáž výstavy II. Otrokovického fotosalonu spojená s tématickou výstavou k oslavě 60. výročí založení Fotoklubu Beseda Otrokovice.
Krátkým přivítáním zahájil vernisáž předseda fotoklubu Michael Maděra. Město Otrokovice, převzalo záštitu nad touto akcí a jeho zástupce místostarostka paní Škabolová Libuše, svým projevem vyzvedla práci členů fotoklubu a povzbudila je k další umělecké tvorbě. Pan Václav Walter, dlouholetý a dnes čestný předseda, návštěvníkům přiblížil dlouhou historii působení fotoklubu a pomyslně předal žezlo nastupující mladé generaci. Ti si připravili malé překvapení.

Z rukou místostarostky si pět dlouholetých členů: Arnošt Bartoš, Jiří Buček, Karel Oplt, Stanislav Vacl a Václav Walter, převzalo hodnotý dar. Nic nebránilo k otevření prostor, kde již byla připravena 2. část výstavy s černobílými fotografiemi mnohdy již nežijících členů a také významné skupiny Pohledy. Tato výstava je ke shlédnutí do 5. března 2009

 

Ing. Bohumil Ferda

Fotografie: