Nejsem fotograf – Jan Svoboda v Moravské Galerii, Brno

Nejsem fotograf – Jan Svoboda v Moravské Galerii, Brno

Do brněnské Moravské galerie zavítala na období 20.11.2015-21.2.2016 výstava Jana Svobody.
Celá výstava je protkána nevšední vizualitou a překvapivě estetizujícími motivy. Koncepce jeho fotografií a snaha je častokrát i roztrhat v jedné řadě s názory na postavení fotografie a fotografa ve světě umění poukazují na to, že Jan Svoboda byl stejně jako jeho velký vzor Josef Sudek moderním, liberálním duchem. Představa, fotografie v intencích pravidel a představ stávající fotografické obce, byla z jeho pohledu lichá. Občas, aby demonstroval nechuť k panující konvenci, říkal: „ale já nejsem fotograf…“ což ovšem neznamenalo, že by se distancoval od fotografické tradice jako takové. Jeho věčně filozofující naturel, výtvarné školení a básnické ambice prostě jen hledaly inspiraci i mimo obor. Tím byl on sám ale hlavně jeho způsob práce zajímavý pro ty, kteří chápali fotografii jako otevřený systém, ale například pro amatérské prostředí s jeho konzervativními představami byl a nadále zůstává nesrozumitelný.

Obecně jde však především o to, podívat se na autora nikoli jako na uměleckého fotografa, ale spíše jako na umělce s fotoaparátem a pokusit se vnímat tvorbu otevřeněji, což tato výstava v Brně nabízí ještě posledních několik dní. Paralelně můžete navíc vidět expozici, která prezentuje patnáct o téměř generaci mladších fotografů a fotografek, kteří na přelomu 70. a 80. let minulého století vytvořily série fotografií, v nichž rozpoznáváme formy a postupy zřetelně odkazující k dílu Jana Svobody. Autor, který je tradičně chápán jako pokračovatel Josefa Sudka, tak nachází další referenční body, jež zpřesňují jeho pozici v historii domácí fotografie.

oficiální text k výstavě (zdroj: moravská-galerie.cz)
upravil a doplnil: Karel Ševčík