Margot Pilz – Dům umění města Brna

Margot Pilz

Dům umění v Brně hostí výběr prací rakouské umělkyně Margot Pilz. Výstava je dostupná od 7.6. do 30.7.2017.Margot Pilz, původem z Nizozemí a dnes žijící ve Vídni, v prostorách Domu umění představila několik svých souborů. Performativní fotografie i nová média s vlivy avangardní kultury 60. a 70. let.

Autorka pracuje s novými technikami a materiály, reaguje na tabuizovaná témata a společenské stereotypy. Jako jedna z prvních v Rakousku začala pracovat s počítačem a hledat tak nové výrazové prostředky a metody, překročila hranice analogové fotografie. Její první práce  zaměřené na lidi se vyznačují poetickou atmosférou. Autorka se nebojí hrubého zrna filmu neostrosti, dlouhých expozic. některé fotografie i částečně koloruje.  

Život a dílo Margot Pilz jsou úzce spojeny, což je zřejmé z jejích konceptuálních a někdy až sociálně kritických fotografických sérií, zabývajících se mezilidskými vztahy – vycházejí z autorčiných prožitků a životních situací, jejich charakteristickými rysy jsou radikalismus, akcionismus, feministické pozice.  Její tvorba sice pojednává o  všeobecných feministických tématech, zároveň však reflektuje  její osobní a zcela konkrétní zážitky. Na vystavených sériích se postava autorky postupně objevuje, ale také ztrácí pod tíží prožitků. To pak záleží na divákovi kterým směrem „čte“ jednotlivé fotografie a co za dojem si  odnése. Fotografie jsou však pro Margot Pilz  osvobozujícím aktem proti pocitu bezmoci. Ač rize figurální souvisí především s psychikou – zranitelnost, zoufalý vztek, aj. Expresivní gesta nahrazují čistý portrét. Pocitové stavy pomocí symbolů. Upozorňuje na rozdíly mezi pohlavími zpochybňuje roli matky a ženy v domácnosti, hledá si vlastní cestu na převážně mužské umělecké scéně. Zde vyjevuje svůj názor dlouhou expozicí. A v gestech rukou definitivně přesvědčí divákovu mysl o svých pohnutkách. 

Oficiální text  Evy Krauthaker  upravil a doplnil  Karel Ševčík