Jana Smahelová – Inspirované fotografie v Městské galerii

Fotoklub a Městská galerie Otrokovice dne 22. 1. 2018 v 18:00 na vernisáži zájemcům přestavíl výtvarné fotografie Jany Smahelové.  Provedli jsme vás průřezem autorčiny dosavadní figurální tvorby.

 

Výstava bude trvat do 18. 02. 2018, rádi vás ještě uvidíme.  

Derniéra za účasti autorky, která se díky zdravotní indispozici nezůčastnila vernisáže. Výstava pak nadále potrvá do řádného termínu ukončení, neděle 18.2.

Z instalace a vernisáže:

 

Dernisáž s autorkou: