Forte fotóklub Vác v Městské galerii od 18.11.2019

Z partnerského města maďarského Vácu přijedou členové místního fotoklubu do Otrokovic a přivezou výstavní kolekci fotografií, kterými nás přesvědčí o tom, že jsou rovnocenným partnerem nejen na poli politických vztahů ale i v kultuře. Fotoklub Beseda v prostorách Městské galerie připravuje vernisáž na 18.11.2019 v 18 hodin.

Fotoklub Forte vznikl v roce 2013. Po celou dobu fungování má kolem stovky aktivních členů. Fotografové se účastní společně nebo jednotlivě mnoha místních soutěží, ale slaví úspěchy i v zahraničí. Na společné schůze se obvykle scházejí 2x do měsíce, při těchto setkáních si zadávají fotografické úkoly a vyhodnocují splnění předešlých. To je celkem běžný život fotoklubu, stejně jako je běžná pravidelně poskytovaná možnost fotografovat různé společenské akce, které pořádá město Vác. Fotografie, které členové vytvoří nejen na těchto akcích, poskytují následně do klubových soutěží. Pokud v soutěži některý snímek uspěje jako fotografie měsíce, je pak publikován v místním časopise Váci Hírnök. Kromě této publikační činnosti se fotoklub pravidelně stará o vystavování kolekcí fotografií a prezentaci tvorby svých členů. Fotografie tak lze zahlédnout nejen po celém Maďarsku, ale také v Rumunsku, Německu a nyní u nás. Z předešlých informací vyplývá, že členy jsou autoři velmi činorodí a fotografující různá témata. Mezi členy klubu se najdou autoři, kteří se s fotografií teprve seznamují a naproti tomu i takoví, kteří slaví mezinárodní úspěchy. Také proto jsou na schůze fotoklubu pravidelně zváni přednášející, kteří rozšiřují posluchačům vědomosti o aktualitách a novinkách z oboru fotografické techniky, případně umění jako takového.

V tomto duchu bude pestrá i připravená výstava. Tímto zveme širokou veřejnost k návštěvě. Výstava je tak jako všechny volně přístupná a potrvá měsíc.