Postoj nebo Obsese? – řešení dá výstava „Miroslav Tichý: Ženy a ženy“

Miroslav Tichý: Ženy a ženy

Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie 4. 6. 2015 zahájilo vernisáží výstavu na trošku kontroverzní téma. 

Miroslav Tichý je monotématický, jeho tvůrčí život vyplnila téměř bezezbytku žena.  V Tichého světě, měly vedle fotografování důležité místo i malba, kresba a grafika ovlivněné impresionismem a kubismem. Od. 70. let se však plně odevzdal fotografii.

Fotografie ovšem poutala více pozornosti schopností přesvědčivěji navodit atmosféru napětí mezi voyeurstvím a platoničností, které podmalovávají autorovu legendu. Tichý byl čistou bytostí, jeho fyzickou ani dušení klausurou žena fakticky nikdy neprošla. Jak tedy rozumět jeho postoji? Je to metoda? Je to obsese? V opakovaných návratech či projevech probíhajících v cyklech, je něco, co člověka bytostně zasahuje.

V každém případě pro životní filozofii moderní společnosti je tento fenomén poněkud matoucí tím, že zabydluje pod jednou střechou nekonečný potenciál a statičnost. Určitou výhodou umělců Tichého ražby je, že jsou řešení těchto abstraktních hádanek ušetřeni. Tvoří, protože to potřebují… Ale i to je možná jen uměnovědná spekulace dávající zbytečně silný důraz na psychologickou stránku věci.

Ostatně mnoho našich odborníků se nemůže nad Tichého tvorbou příliš shodnout. Například přední teoretik fotografie Vladimír Birgus zastává spíše zdrženlivý postoj k trvalé hodnotě Tichého fotografií pro historii české umělecké fotografie. Naproti tomu se objevují recenze, které Tíchého oslavují jako výjimečného autora. Zůstane asi na každém z nás, zda špetka voyerství osloví nebo naopak vyvolá negativní reakci.

Výstava potrvá od 5. 6. 2015 – 13. 9. 2015.