Fotoklub fotil kalendář města Otrokovic pro rok 2011

Kalendář, který je věnován 870. výročí písemného zápisu Otrokovic do listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka,
nabízí „obrazem i slovem“ propojení minulosti s přítomností. Nechce a nemůže být fotodokumentem ani historickou
studií; chce být svědectvím o našem „geniu loci“, chce být pestrým kaleidoskopem střípků a útržků z pera místních písmáků a kronikářů.
Kalendář věnovaný Otrokovicím roku 2011 chce být pohlazením po duši těch, kdo mají toto město rádi.

 

Současné fotografie: Fotoklub Beseda Otrokovice, Mgr. Lenka Krupková, Jiří Holub
Text: Věra Kramářová – kronikářka města
Grafické zpracování: Jiří Holub