Petr Jedinák – Body language, krajská galerie G4, Cheb

Petr Jedinák – Body Language v galerii G4 od 15.3.-28.4.2019

Fotograf jehož hlavními tématy volné tvorby jsou ženská těla, lidská sexualita a svět shibari.

Art Centrum Galerie 4 představila výstavu Body Language – řeč těla, Petra Jedináka, který se tělesností a jejími projevy ve své tvorbě zabývá prakticky celou svou profesionální kariéru. Nešlo mu nikdy jen o zachycení „typického“ výrazu dané osobnosti, ale především toho unikátního a prchavého, co tvář nabízela ve smyslu odrazu vnitřní identity. Nejiné je to i v současnosti, po tom, co se pustil do monitorování hloubky prožitku lidské sexuality. V centru jeho pozornosti je vlastně stále totéž: člověk a jeho dvojí podoba – veřejná a soukromá. Ostatně, stále se věnuje také portrétům, jen teď jsou to ty orgasmické. Tím, že v obsáhlých cyklech odhaluje ty stránky lidské existence, které obvykle zůstávají skryty, má jeho tvorba nepopiratelně také edukační význam a stejně tak nerezignuje ani na dokumentační potenciál. Nelze však těmto snímkům upřít i pozici provokace a vyvolávání impulsivní diskuze nad tím, kde je hranice vkusu a umělecké tvořivosti. Zda Jedinákovy ambrotypie vzbuzují respekt, nebo jsou odmítány, je na každém. Výstavu v galerii tvoří doposud největší soubor fotografií, které autor k sobě poskládal a poskytl. Jsou zde obsaženy Orgasmické portréty, soubor Hiden pleasures a to vše mírně zaobluje a uzemňuje série Hřbitovní kvítí.

text Radka Wohlmutha doplnil Karel Ševčík